PRODUKTY             PŁYNY           PRODUKTY SPECJALNE

 ASORTYMENT :DUŻY WYBÓR CHŁODZIW W TYM EKOLOGICZNE, NIE ZAWIERAJĄCE AZOTYNÓW  I INNYCH SZKODLIWYCH SUBSTANCJI.

PRODUKTY DODATKOWE : PASTY DO GWINTOWANIA, ŚRODKI CZYSZCZĄCE DO MASZYN, INHIBITORY KOROZJI,

URZĄDZENIA POMOCNICZE :  MIESZALNIKI, REFRAKTOMETRY, KRĄŻKI OLEJOWE

INFORMACJA O PRODUKCIE PODSTAWOWYM:


PŁYNY CHŁODZĄCE – SYNTETYCZNE I MINERALNE PRODUKCJI AMERYKAŃSKIEJ I NIEMIECKIEJ POSIADAJĄCE ORYGINALNE CERTYFIKATY, BADANIA I AKTUALNE DOPUSZCZENIA.

 

CHARAKTERYSTYKA:DUŻA ROZCIEŃCZALNOŚĆ Z WODĄ POWODUJE KONKURENCYJNOŚĆ CENOWĄ. CZĘŚĆ CHŁODZIW PO ROZCIEŃCZENIU MA KONSYSTENCJĘ EMULSJI, INNE SĄ BEZBARWNE I PRZY ICH STOSOWANIU WIDAĆ WYRAŹNIE OBRABIANY DETAL.

 

ZASTOSOWANIE : SZLIFIERKI, TOKARKI, PIŁY PRASY WSZYSTKICH GENERACJI ORAZ INNE URZĄDZENIA

 

CIMCOOL Produkty
(do góry...)

CIMSTAFT, CIMTECH™, CIMPERIAL®

Płyny do obróbki skrawaniem i szlifowania

CIMTAP®

Dodatki do procesu gwintowania

CIMCLEAN®

Przemysłowe środki czyszczące

CIMGUARD®

Środki antykorozyjne

CENTER SAVER®

Wodoodporny smar stały

MIESZALNIK l KRĄŻEK OLEJOWY CIMCOOL

Urządzenia do

przygotowywania

i oczyszczania płynów

CIMCOOL RS400

Automatyczne urządzenie do recyrkulowania płynów

W procesie obróbki wiórowej jest wymagany odpowiedni dobór maszyny, narzędzia i płynu chłodząco-smarującego, aby jakość obrobionego detalu była odpowiednia. Ważne jest, aby w tym procesie nie pomijać znaczenia płynu chłodząco-smarującego.

Płyny chłodząco-smarujące CIMCOOL znane z ich właściwości czyszczących, dobrych parametrów użytkowych i długiej żywotności nie tylko zapewniają odpowiednie chłodzenie i smarowanie w trakcie procesu skrawania, ale również zmniejszają koszty wykonania detalu oraz nie stwarzają problemów z ich utylizacją. Należy również zaznaczyć, że ich rozwój i produkcja odbywa się zgodnie z najbardziej rygorystycznymi standardami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Asortyment produktów CIMCOOL zawiera pełny zakres płynów chłodząco-smarujących i produktów dla obróbki skrawaniem, szlifowania, przemysłowego czyszczenia, ochrony antykorozyjnej, gwintowania, wodoodpornego smarowania oraz specjalne urządzenia do kontroli, czyszczenia i ponownego wprowadzania do obiegu używanych płynów. Wszystkie płyny chłodząco-smarujące oraz urządzenia są najwyższej jakości gwarantowanej przez firmę CINCINNATI-MILACRON, która jest jednym z wiodących producentów maszyn, wyposażenia i systemów do obróbki wiórowej na świecie.


PŁYNY CIMCOOL DO SKRAWANIA l SZLIFOWANIA
(do góry...)

W 1945 roku firma CINCINNATI-MILACRON zaprezentowała CIMCOOL - pierwszy chemiczny płyn tego typu do użytku przemysłowego. Obecnie, jako wynik zaawansowanej technologii firmy Cincinnati Milacron w branży chemicznej i procesach obróbki wiórowej oferowany jest pełny asortyment płynów chłodząco-smarujących CIMCOOL spełniających potrzeby nowoczesnego przemysłu.

Mają one następujące właściwości:

- ekonomiczna użytkowa koncentracja

- długa żywotność produktu

- dobre właściwości smarne

- doskonała odporność na korozję i jełczenie

- sprawdzona łagodność

- stabilność w twardej wodzie

- dobre właściwości antypieniące i antymgielne

- zdolność recylkulowania

- łatwe w unieszkodliwieniu


Właściwości te są spełniane przez wszystkie płyny CIMCOOL. W zależności od specyficznych wymagań zastosowania jak również rodzaju pracy (lekka, średnia, ciężka) płyny CIMCOOL do skrawania i szlifowania mogą być podzielone na następujące kategorie (patrz również Poradnik stosowania płynów CIMCOOL).

CIMTECH Syntetyki

Chemiczny roztwór nie zawierający oleju mineralnego z antykorozyjnymi inhibitorami i dodatkami zwilżającymi. Koncentrat tego produktu jest rozpuszczalny w wodzie tworząc bezbarwny, przezroczysty roztwór.

CIMSTAR Pół-syntetyki

Chemiczna mikroemulsja zawierająca od 5% do 35% oleju mineralnego, antykorozyjne inhibitory i dodatki zwilżające. Koncentraty są rozcieńczane z wodą tworząc trwałe, półprzeźroczyste roztwory.

CIMPERIAL Emulsje
Rozpuszczalne emulsje zawierające 40-70% oleju mineralnego, antykorozyjne inhibitory i dodatki zwilżające. Koncentraty są rozcieńczane z wodą tworząc mleczną, nieprzezroczystą emulsję.

Niektóre płyny z powyższych kategorii zawierają syntetyczne smary i/lub dodatki EP, które rozszerzają zakres ich zastosowań i umożliwiają stosować je w bardziej wydajnych obróbkach.


PRODUKTY SPECJALNE
(do góry...)

 

Poza typowym asortymentem płynów CIMCOOL firma Cincinnati Milacron oferuje również Produkty Specjalne do takich operacji jak gwintowanie, smarowanie,

ochrona antykorozyjna, przemysłowe czyszczenie i urządzenia do produkcji mieszanki.

 

CIMCLEAN 50

Wydajny środek czyszczący przy wymianie chłodziwa do odkażania i usuwania nierozpuszczalnych mydeł i zanieczyszczeń z maszyn jak i z centralnych systemów. Środek ten jest również odpowiedni do mycia podłóg, okien, ścian itp. i może być używany w maszynach czyszczących.


CIMTAP

Rozpuszczalny w wodzie dodatek do procesu gwintowania dla jednostkowych jak i wysoko-wydajnych zastosowań dla stali i metali nieżelaznych. Może być również dodany do chłodziw CIMCOOL, ażeby zwiększyć ich właściwości smarne.

CENTER SAVER

Wodoodporny smar do centrów tokarskich i szlifierskich. Również odpowiedni do smarowania łożysk i innych przemysłowych zastosowań.

CIMGUARD

Środek zapobiegający korozji przez wypieranie wody do ochrony stali i metali nieżelaznych podczas składowania międzyoperacyjnego detali. Jest on również odpowiedni jako wysokowydajny środek do zabezpieczeń w trakcie długotrwałego magazynowania pod dachem. Jest łatwy w użyciu, szybko konserwujący, wydajny i łatwy do usunięcia.


MIESZALNIK CIMCOOL

Wygodne, ekonomiczne i dokładne urządzenie do tworzenia mieszanki z koncentratu płynów CIMCOOL i wody. Eliminuje ono błędy stężenia i rozlewania zmniejszając koszty wytworzenia. Zapewnia optymalne właściwości przez stałe i dokładne jej stężenia.

KRĄŻEK OLEJOWY CIMCOOL

Urządzenie Krążek Olejowy CIMCOOL usuwa pływające na powierzchni płynu chłodząco-smarującego zanieczyszczenia olejowe utrzymując go w czystości. Zanieczyszczenia olejowe osadzają się na obracającym się krążku i następnie są automatycznie usuwane na zewnątrz. Urządzenie to może usuwać do 5 litrów oleju na godzinę. Jest ono łatwe w instalacji, obsłudze i konserwacji.

CIMCOOL RS400

Urządzenie CIMCOOL RS400 usuwa zanieczyszczenia olejowe i inne z płynów obróbkowych, czym przedłuża okres ich użytkowania. Recylkuluje ono używany płyn chłodząco-smarujący i umożliwia otrzymanie czystego płynu o żądanej koncentracji do powtórnego użycia poprawiając warunki obróbki i zwiększając wydajność.

REFRAKTOMETR
Refraktometr jest prostym w obsłudze optycznym przyrządem do pomiaru stężenia roztworu. Zapewnia on szybki i dokładny (szczególnie przy świeżym roztworze) pomiar.